Aktualno

Aranea EBC*L certificiranje
 

Dvodnevni praktični trening: „Provedba projekata financiranih iz ESI fondova – što nakon potpisa ugovora?“ 18.-19.10.2017., od 09:00-16:00h - odgođeno!

Više informacija na info@aranea.com.hr

EBC*L i seminari

Seminari i ispitni rokovi
EBC*L
Agencija ARANEA je od studenog 2008. certificirani obrazovni centar za EBC*L, a od studenog 2011. i ispitni centar.
EBC*L je međunarodno priznati standard obrazovanja iz područja poslovne administracije.

Strani jezici

Učenje stranih jezika u inozemstvu
Aranea učenje stranih jezika
U ponudi imamo slijedeće lokacije na kojima možete usvršiti svoj strani jezik: London-Velika Britanija, Dublin-Irska, Firenza-Italija, St. Petersburg-Rusija, Pariz-Francuska, Berlin-Njemačka, Barcelona-Španjolska

EU FONDOVI - POLJOPRIVREDA

 • Otvoreno 5 natječaja za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva vrijednih 600 mil. kuna!

  Dana 24.4.2017. stupa na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji u odnosu na prethodne uvodi:
  - prioritetne sektore: voće i povrće te stočarstvo i peradarstvo; primjenu nitratne direktive (zbrinjavanje stajskog gnoja)
  - sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)
  - za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu
  - prijave na natječaj počinju 2. lipnja, kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu
  - za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta
  - obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije).

  Temeljem spomenutog Pravilnika raspisano je 5 natječaja:

  1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn);
  2.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn);
  Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.
  Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.
  3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn);
  4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn);
  Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija.
  Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.
  Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.
  5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (200.000.000,00 kn).
  Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.
  Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.
  Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.
  Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine.
  Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
  Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.   

  Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.  
  Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.  
  Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. do 03.srpnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu. 
 • Objavljen je plan objave natječaja iz mjera ruralnog razvoja za 2017.:PLAN OBJAVE NATJEČAJA RURALNI RAZVOJ 2017..pdf

 • NOVO! Objavljeni su novi natječaji za Operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima", prijave se mogu podnositi do 24.2.2017. i Operaciju 6.3.1."Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima" , rok 27.3.2017. Iznos potpore je 50.000 EUR (6.1.1.) i 15.000 EUR (6.3.1.), za kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Više informacija na info@aranea.com.hr

 • Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”; intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova; najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, najviša vrijednost 1.000.000 eura. Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,

b) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,

c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.

 • Objavljeni su novi natječaji iz VINSKE OMOTNICE, rok prijave 16.05.2016.:

- Za mjeru "Restrukturiranje i konverzija vinograda"  minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR, max 1.500.000 EUR; intenzitet potpore 50%;

- Za mjeru "Investicije u vinarije i marketing vina" minimalni iznos potpore od 5.000 EUR, max 3.000.000 EUR; intenzitet potpore od 24-50%;

Više informacija na: inof@aranea.com.hr.

Objavljena su dva natječaja za provedbu operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava", i to za sektor svinjogojstva i peradarstva, a drugi za sektor voća i povrća. Natječaj je otvoren do 15.01.2016. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 
Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, a moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u slučajevima propisanim natječajem.

Link: http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

 • Objavljen je Pravilnik za predstojeći natječaj za Podmjeru 6.4."Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima - Ruralni turizam". Osnovne informacije:

Korisnici:
• Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana, ekonomske veličine minimalno 2.000 EUR, prihvatljivo ulaganje u pokretanje ili razvoj ruralnog turizma mora se provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području JLS u kojoj se nalazi sjedište korisnika
Prihvatljivi troškovi su iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Potpora
Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-podmjere-6-4-ulagan...

 

KALKULATOR ZA IZRAČUN EKONOMSKE VELIČINE GOSPODARSTVA (SO): FADN_kalkulator_2015_web.xls

 

Naša usluga: informiranje i savjetovanje, priprema prijavne dokumentacije i hodograma aktivnosti; iznos za konzultantske usluge moguće je uključiti u proračun projekta.

Cijena: po dogovoru

Za sve informacije/ponudu obratite se na info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.